หน้าแรก » สุขภาพ » อันตราย!!!สูบบุหรี่หลังตื่นนอน เสี่ยงมะเร็งปอดสูงกว่าปกติ..หลายเท่าเพราะ!!!!

อันตราย!!!สูบบุหรี่หลังตื่นนอน เสี่ยงมะเร็งปอดสูงกว่าปกติ..หลายเท่าเพราะ!!!!

หมวดหมู่ : สุขภาพ 29 October 2559
นักวิจัยจากสถาบันแพทยศาสตร์เพนซินวาเนียสหรัฐอเมริกาได้วิเคราะห์ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นมะเร็งปอด 4,776 คนและผู้สูบบุหรี่ที่ไม่เป็นมะเร็งปอด 2,835 คน พบว่า
2-1
การสูบบุหรี่ภายใน 30 – 60 นาทีหลังจากเพิ่งตื่นนอนตอนเช้าจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าสูบบุหรี่หลัง 1 ชั่วโมง ร้อยละ 79
อีกกลุ่มตัวอย่างผู้สูบบุหรี่ 1,850 คน โดย 1,055 คนในจำนวนนี้เป็นมะเร็งศีรษะและลำคอ พบว่าคนที่สูบบุหรี่ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกหลังลุกจากที่นอนมีแนวโน้มเป็นมะเร็งศีรษะและลำคอเพิ่มขึ้น 1.59 เท่า ส่วนคนที่รออย่างน้อย 31 นาทีถึง 1 ชั่วโมงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.42 เท่า
54
ดร.โจชัว มัสการ์ ผู้วิจัย ได้ออกมาเผยว่ายังไม่สามารถหาคำอธิบายที่แน่นอนในเรื่องนี้ได้ แต่จากการศึกษาพบว่า คนที่สูบบุหรี่ตั้งแต่ตื่นนอนมีระดับนิโคติน และอาจรวมถึงสารพิษอื่นๆ จากบุหรี่ในร่างกายสูงกว่าผู้ที่รอสูบหลังครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไป
สรุปจากการศึกษานี้พบว่า ยิ่งจุดบุหรี่สูบเร็วเท่าไหร่ ยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้นที่ผู้สูบจะอัดควันเข้าปอดมากขึ้นและรับสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยนอกเหนือจากช่วงเวลา
เช่น สุขภาพของผู้ป่วย การรับประทานอาหาร หรือกรรมพันธุ์ทางที่ดีควร ลด ละ เลิก เพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
ที่มา  http://bit.ly/2dgJKGj

 

ล่าสุดของหมวดหมู่ สุขภาพ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook