หน้าแรก » สุขภาพ » เตือนภัยเงียบ “สุ่มตรวจ” พบกรรไกร-แปรง-หวี 85% มีเชื้อราปนเปื้อน!!!!!

เตือนภัยเงียบ “สุ่มตรวจ” พบกรรไกร-แปรง-หวี 85% มีเชื้อราปนเปื้อน!!!!!

หมวดหมู่ : สุขภาพ 31 October 2559

กทม. สุ่มตรวจร้านเสริมสวยเกือบ 2 พันร้านในพื้นที่ พบไม่ผ่านเกณฑ์ 21% แต่อึ้งผลตรวจความสะอาดของเครื่องมือ เช่น กรรไกร แปรง หวี ตะไบเล็บ ปนเปื้อนเชื้อราถึง 85%

451856881-600x400

ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงผลการสุ่มตรวจสถานที่เสริมสวยหรือแต่งผมในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1,854 แห่ง จากทั้งหมด 2,208 แห่ง พบว่า
ในจำนวน 1,854 แห่งนี้ ผ่านเกณฑ์ 1,459 แห่ง หรือร้อยละ 79 ขณะที่มีร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 395 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21
นางอินจิรา ระบุต่อว่า สถานที่เสริมสวยหรือแต่งผมจัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่ง กทม. ต้องควบคุมดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบนั้น จะพิจารณาจาก

capture

1. สุขลักษณะของอาคารสถานที่ เช่น สภาพอาคาร การจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ
2. สุขลักษณะของอุปกรณ์ ได้แก่ อ่างสระผม-เตียงสระผม น้ำดื่ม-น้ำใช้ เครื่องใช้ประเภทผ้า
3. ความสะอาดและความปลอดภัย เช่น การเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ การทำความสะอาดอุปกรณ์ การเลือกใช้เครื่องสำอาง การปฐมพยาบาล การป้องกันอุบัติเหตุ สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินมักมีข้อบกพร่อง เช่น พื้น-ผนังชำรุด มีคราบสกปรก อ่างสระผมและเตียงมีคราบสกปรกหรือชำรุด อุปกรณ์และเครื่องมือไม่สะอาด ไม่ทำความสะอาดเครื่องมือ เช่น หวี หลังใช้งานประจำวัน บางแห่งไม่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค จัดการขยะอันตราย เช่น ใบมีดโกน กระป๋องสเปรย์ไม่ถูกวิธี รวมทั้งยังพบช่างผู้ให้บริการบางแห่งไอจามโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย เป็นการแพร่เชื้อโรคให้ลูกค้าด้วย

2
นอกจากนี้ ผอ.กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ยังได้สุ่มตรวจอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้าน กลับพบว่า ร้อยละ 85 ของเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น กรรไกรตัดผม แปรงม้วนผม หวี กิ๊บติดผม กรรไกรตัดหนัง ที่แคะเล็บ ตะไบเล็บ มีการปนเปื้อนเชื้อรา ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการที่มีสุขภาพอ่อนแอป่วยและเกิดโรคได้ ดังนั้น จึงเร่งให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไข เพราะหากไม่ดำเนินการอาจถูกยึดใบอนุญาตประกอบกิจการได้

ที่มา  http://sukkapab.com/

ล่าสุดของหมวดหมู่ สุขภาพ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook